TAYYİP'İN PİSLİK ILGAZ MAFYASI

8 Şubat 2017 Çarşamba

AMCIK KAFALI HIRSIZ BİNALİ YALAN SÖYLÜYOR

ESKİŞEHİR’İN RÜŞVETÇİ SAVCI VE HAKİMLERİ
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, ANKARA
Bu dilekçem bir suç duyurusudur.
Eskişehir savcıları ve hakimleri tarafından linç ediliyorum.
Konularla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açtım. Bireysel başvuru No: 2012 / 25 

Bu sebeple Eskişehir savcıları ve hakimleri tarafından akıl hastanesine kapatılmak isteniyorum. Ayrıntılar aşağıdadır.SUÇ İŞLEMEMESİ BEKLENENLER, MİLLETE ÖRNEK OLMASI GEREKENLER, HİPOKRAT YEMİNİ EDENLER, SENELERCE HUKUK EĞİTİMİ ALMIŞ BEYLER NEDEN SUÇ İŞLER?

İlişikteki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısına göre, şahsıma düzenlenen deli raporu ve 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararı yasa dışıdır.
Görüldüğü üzere hangi sebeplerden dolayı Yargıtayca raporun kabul edilmediği anlatıldığı gibi, mahkeme kararının neden bozulduğu da nettir.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne sahte bir rapor hazırlatmış  ve bu sahte raporla şahsımı ömür boyu tecrit etmek istemektedir.

Bu Yargıtay kararına rağmen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şahsımı hala gıyabımda yargılatmakta ve ifade almadan, savunma almadan, itiraz hakkı tanımadan, mahkemenin varlığını haber vermeden, mahkeme kararını şahsıma tebliğ etmeden Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kapatmaya çalışmaktadır. Bu durum yasalarımıza göre suçtur ve buna benzer bir yargılama konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak bireysel başvuru hakkımı kullandım. Başvuru belgelerim ilişiktedir.
Kırmızı kalemle çizdiğim cümleler, Eskişehir hakimlerinin ve savcılarının bilerek işledikleri suçları kapsamaktadır. Fakat yargılatabileceğim hiçbir makam yoktur.
Kırmızı kalemle çizilen cümlelere açıklamalarım:
Madde 74- (1)
Yazıda görüldüğü üzere uzman hekimin önerisinden söz edilmektedir. Bu şahıs Eskişehir Adliye binasının en alt katında görev yapan Adli Tıp doktorudur. Şahsımla hiçbir surette görüşmeyen bu hekim, şahsımın Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kapatılması uygundur yönünde rapor tanzim etmiştir. Polisler eşliğinde Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldüm ve burada Gönül Baylan Kaygısız isminde bir doktorun huzuruna çıkarıldım. Ömer isimli polis memuru, bu doktorun kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra doktorla birlikte bir başka odaya geçtiler. 10 dakika süren konuşmalarından sonra yanıma geldiler ve “Bakırköy Mazhar Osman Hastanesi’ne yatırılması uygundur” şeklinde rapor düzenlediler. Adli Tıp doktorunun yaptığı gibi Doktor Gönül Baylan Kaygısız da şahsımı hiçbir surette muayene etmeden şahsımı akıl hastanesine postalamıştır.
Cumhuriyet savcısının iddianamesinin dinlenmesi gerektiği anlatılırken, şahsıma iddianame hazırlayan Cumhuriyet savcısının yüzünü görmediğim gibi, ismini de bilmiyorum, hatta hazırladığı iddianameyi de okumuş değilim. Hangi sebeplerden dolayı yargılandığımı hala bilmiyorum.
Baro tarafından atanan avukatın şahsımı müdafaa ettiğini görmedim. Kendimi müdafaa etmek için, çalıştığım iş yerinde bizzat şahit olduğum cinayetleri, tarihi eser kaçakçılığını, sit alanı yağmacılığını, sahte ruhsatlı kaçak villaları, Eskişehir Subay Orduevi’ne verilen zararları bizzat anlattım ve Hakim’den bu anlattıklarıma tutanakta yer vermesini istedim. Altı senedir hiçbir savcının şahsımdan ifade almak istemediklerini, fakat deli raporu aldırmak için bol bol iftira attıklarına şahit olduğumu söyledim. Bunları anlatırken hakim Murat Karahisar sürekli alayla karışık sırıttı durdu. Anlattığım hiçbir konuyu tutanaklara yazdırmadığı gibi, “Neden anlattıklarımı yazdırmadınız?” sorumun karşılığında “İftira ettiği hususunda kuvvetli şüpheler bulunması sebebiyle İstanbul Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde üç hafta gözlem altında tutulmasına…” diyerek mahkemeyi bitirdi.
İki polis nezaretinde İstanbul Bakırköy Sinir ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne götürülerek 33. Adli Servis’e kapatıldım. Hapishaneden farkı olmayan bu serviste Pratisyen Doktor Bilge Akyüz’den başka hiç kimseyi tanımadım. Bu doktor 15 gün boyunca “Neden boyundan büyük işlere kalkıyorsun?”, “İnternet sitelerini sen mi hazırladın, başkaları mı?”, “Arkanda kimler var, sana kimler destek veriyor?” soruları dışında bir soru sorup da cevabını almadı. Sürekli arkamda birilerinin olduğunu ima ederek anlatmamı istedi. Hiçbir surette heyete girmediğim halde şahsıma heyet raporu düzenlenmiş. Bu raporu görmedim fakat yargılandığım mahkemeler bu raporu işleme koyarak beni zırdeli ilan ettiler, cezai ehliyetimin olmadığını iddia ederek mahkemeleri düşürdüler. Bakırköy Mazhar Osman Hastanesi’nin şahsıma düzenlediği raporun altında imzası bulunan doktorlar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğum gibi, Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Nevin Bal’a teslim ettiğim dilekçede ısrarla bu sahtekarlıktan bahsettim. Fakat Hakim Nevin Bal, diğer hakimlerle suç birliği yoluna gitti ve şahsımın deli olduğunu söyleyerek kısıtladı.
Madde 74- (4)
Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gittim. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe yazarak Hakim Murat Karahisar’ın kararına itiraz ettim. Bu dilekçemde özellikle şahit olduğum cinayetleri, şahit olduğum tarihi eser kaçakçılığını Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmeme rağmen ilgilenmediklerini, dilekçelerimin Başsavcı Gökhan Karaburun ve Başsavcı Vekili Coşkun Mutluer tarafından yırtıldığını, şahsımla alay ettiklerini anlattım. Cinayetler konusunda ısrarcı olunca şahsıma deli raporu aldırıp iddialarımdan kurulmanın yollarına gittiklerini ve şahsıma bol miktarda iftiralar atarak yargılattıklarını anlattım. Bu iftirayı atanlardan birinin Savcı Hasan Gönen olduğunu belirttim. Hakim Berrin Kanagöl Yeşilyurt’un şahsımı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevkettiğini, 4. İhtisas Kurulu’nda muayenemin yapıldığını ve heyete girdiğimi belirterek, bu kurumun şahsımı sağlıklı bulduğunu, “Akli ve ruhi durumu yerinde” raporu tanzim ettiğini, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna uyulması gerektiğini söyledim. İtiraz dilekçem işleme bile sokulmadı ve iki polis şahsımı kelepçeli bir şekilde İstanbul’a götürdü.
Madde 74- (5)
Yukarıda anlattığım üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun şahsıma düzenlediği bir rapor vardı ve sağlıklı olduğumu anlatıyordu. Fakat cinayetlerine şahit olduğum bir takım karanlık şahısların korunması gerektiği için bu raporum, Eskişehir savcıları ve hakimleri tarafından hiçbir zaman kale alınmadı. Cinayetleri ve antika kaçakçılıklarını örtbas etmenin yolu şahsımı akıl hastanesine kapatmaktan geçiyormuş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden uydurma bir rapor düzenlettiler. Bu raporu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ne taşıyarak heyete girdim ve raporu incelettim. Tıp Fakültesi şahsıma “sağlıklıdır” raporu düzenledi. Bu rapor Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcuttur. Fakat çok sayıda hakim ve savcı bu rapora da itibar etmedi. Israrla kapatmak ve susturmak istiyorlardı.
Cinayetleri, antika kaçakçılığını, sit alanı yağmacılığını, sahte ruhsatlı çok sayıda lüks villayı, Eskişehir Subay Orduevi Binasına verilen zararı, devletten yapılan hırsızlıkları, extacy ticaretini, özel şirketlerden sahtecilikleri örtbas ederek menfaat sağlayan savcılar ve hakimlerin isimleri:
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaburun,
Başsavcı Vekili Coşkun Mutluer, 
Eskişehir Ağır Ceza Hakimi Rasim Manav, 
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Berrin Kanagöl Yeşilyurt (Bu hakim evrakta sahtecilik yapmıştır), 
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil, 
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen, 
Eskişehir Sulh Hukuk Hakimi Nevin Bal, 
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Hakkı Aydoğan (Bu hakim teslim ettiğim, yasadışı işleri gösteren 20 adet belgeyi yok etmiştir), 
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Cemal Gürsel Sarıca,
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Metin Kurt, 
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Erdal Yatmış, 
Eskişehir İcra Hakimi Derman Çönk, 
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Murat Karahisar, 
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Nadir Serbest, 
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Erol Özdemir, 
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Salih Gündeş, 
Eskişehir Asliye Hukuk Hakimi Ali Selman Erkuş 
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül…

Şahsıma düzenlenmiş tüm iddianamelerin, mahkemelerde düzenlenmiş tutanakların, şahsımın vermiş olduğu yazılı savunma dilekçelerimin ve Mahkemelerin vermiş olduğu gerekçeli kararların incelenmesi gerekmektedir.
Ayrıca “Akıl hastasıdır, cezai ehliyeti yoktur, akıl hastanesinde tedavisi uygundur” şeklinde kararlar vererek bir takım karanlık şahısların cinayetlerini aklayan, antika kaçakçılıklarını örtbas eden, devletin milyarlarca lira soyulmasına göz yuman Eskişehir savcıları ve hakimleri hakkında soruşturma açılması gerekmektedir.
Eskişehir Başsavcılığı şahsımı yine yasadışı bir şekilde yargılatmış ve “Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kapatılması uygundur” kararı aldırmıştır. Bunu bizzat yapan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül’dür. İddianamede hangi suçlamalar var, hangi mahkemede yargılanmışım, şahsıma söylenmediği için bilmiyorum. Bildiğim tek şey, Anayasa’ya aykırı olarak yargılandığım dosyanın numarası: 2012 / 2-3259
Şahsıma uygulanan linçlere son verilmesi için gereğini yapmanızı istirham ederim. Eğer ikamet adresimde bulunamazsam, uzun bir süre susturulmak adına Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kapatılmış olacağımı bilmenizi istedim.
Bu dilekçemde anlattığım her konunun doğruluğunu taahhüt ederim. Araştırılırsa ve şahsımdan ifade alınırsa zaten doğrular ortaya çıkacaktır.Yüksek Yargı’ya saygılarımı sunarım. 13/11/2012

Kenan AkkuşAdresim:

Telefonum: 0535 232 12 47
Bu dilekçemi:
Anayasa Mahkemesi’ne, Bireysel başvuru dosyama konmak üzere gönderdim. Bireysel başvuru No: 2012 / 25
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Başsavcı Yardımcısı Abdullah Er’e gönderdim. Şahsıma göndermiş olduğu ilişikteki Yargıtay kararının, Eskişehir savcılarınca ve hakimlerince kabul görmediği hususu…
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, bu dilekçemde isimleri geçen hakimler ve savcılar hakkında suç duyurusu olarak gönderdim.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, bilgilendirmek maksatlı gönderdim.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'na bir sahte rapor daha hazırlatarak ikinci sahtekarlığa imza atmıştır. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsım linç  edilerek AKP kurucusu katiller Ilgaz mafyasını (Şenol Ilgaz, Mustafa Ilgaz, İsmail Ilgaz, Asım Çınar)  ve isimlerini bu sayfalarda defalarca teşhir ettiğim savcıları ve hakimleri yasa dışı işlerden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Eskişehir Savcılarının ve Hakimlerinin karıştığı yasadışı işler:

5 cinayet, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı, banka hortumlama, devleti soyma, özel şirketleri soyma, sit alanlarını yağmalama, tarihi eser kaçakçılığı, çok sayıda sahte ruhsatlı kaçak villa, kara para aklama, tefecilik, darp, gasp...

Kamuoyuna suç duyurusudur...
ESKİŞEHİR SAVCILARI, TAYYİP’İN EMRİYLE 5 CİNAYETİ ÖRTBAS ETTİ…
CİNAYETLERE KAZA SÜSÜ VERİLDİ…
ÇÜNKÜ KATİLLER AKP KURUCUSUYDU…

ŞAHİT OLDUĞUM CİNAYETLERLE İLGİLİ İFADEM ALINMIYOR…

ISRARLA İFADE VERMEK İSTEDİM, DEVLETİN SAVCILARI BENİ ODALARINDAN KOVDULAR.

BENİ “DEFOOOL” DİYEREK ODALARINDAN KOVAN SAVCILARIN İSİMLERİ:

SAVCI HASAN GÖNEN, 
SAVCI CELALETTİN KARANFİL, 
SAVCI CEMAL GÜRSEL SARICA…
SAVCI TÜLAY NERMİN ATAY,
SAVCI SALİH GÜNDEŞ…

DURUŞMA ESNASINDA ISRARLA CİNAYET İHBARI YAPTIĞIM FAKAT İHBARLARIMI TUTANAKLARA YAZDIRMAYAN ESKİŞEHİR HAKİMLERİ:
HAKİM NADİR SERBEST,
HAKİM EROL ÖZDEMİR,
HAKİM NEVİN BAL,
HAKİM BERRİN KANAGÖL YEŞİLYURT,
HAKİM HAKKI AYDOĞAN (Dosyamdan belgeler çalan hırsız hakim)
HAKİM MURAT KARAHİSAR,
HAKİM RASİM MANAV…
SAHTE BELGELER HAZIRLAYARAK ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ YANILTAN RÜŞVETÇİ BAŞSAVCILAR:
BAŞSAVCI GÖKHAN KARABURUN (Şimdi Yargıtay Üyesi)
BAŞSAVCI ORHAN ÇETİNGÜL
BAŞSAVCI VEKİLİ COŞKUN MUTLUER…

ESKİŞEHİR SAVCILARI VE HAKİMLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM.

ŞAHİT OLDUĞUM BEŞ CİNAYETLE İLGİLİ BENDEN İFADE ALACAK BİR SAVCI ARIYORUM…

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsım linç  edilerek AKP kurucusu katiller Ilgaz mafyasını (Şenol Ilgaz, Mustafa Ilgaz, İsmail Ilgaz, Asım Çınar)  ve isimlerini bu sayfalarda defalarca teşhir ettiğim savcıları ve hakimleri yasa dışı işlerden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Eskişehir Savcılarının ve Hakimlerinin karıştığı yasadışı işler:

5 cinayet, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı, banka hortumlama, devleti soyma, özel şirketleri soyma, sit alanlarını yağmalama, tarihi eser kaçakçılığı, çok sayıda sahte ruhsatlı kaçak villa, kara para aklama, tefecilik, darp, gasp...

Kamuoyuna suç duyurusudur...


Kenan Akkuş (esrehber)OROSPU ÇOCUKLARINA “OROSPU ÇOCUĞU” DEMEK SUÇ DEĞİLDİR

Sevgili Facebook arkadaşlarım,
Ben Kenan Akkuş…
Şikayetler üzerine sayfamda paylaşım yapmam sürekli engelleniyor.

Bazı şahısların isimlerini deşifre edip onlara küfürler yağdırdığım için birkaç arkadaş rahatsız olmuş, bana özelden tepki veriyorlar.
Onlara diyorum ki: Benim paylaşımlarımı okumak zorunda değilsiniz..
Küfürler yağdırdığım yazılarımın paylaşılmasını da istemiyorum.
Zaten küfürlerime muhatap olan şerefsizler bu yazılarımı bekliyorlar ve zevkle okuyorlar.
.
Yapmak istediklerimi hala anlayamayan arkadaşlara bir daha açıklama yapayım:
Ülkemizde AKP iktidar olduğu için, suçlu AKP’li şahıslara yargı yolu tamamen kapatılmış durumda.
Bunu bizzat yaşayan ve çok kere şahit olan biriyim.

Katil AKP’liler adaletten tamamen muaf edildikleri gibi, işledikleri cinayetler örtbas ediliyor ve cinayetlere kaza süsü veriliyor.
Bu cinayetleri özellikle kapatanlar devletin maaşlı savcıları ve hakimleri…
Ben cinayetlerin üstünü ısrarla açtıkça, savcı ve hakim sıfatlı şerefsizler cinayetleri kapatıyorlar. Dahası beni cezalandırıyorlar.
Oysa yaptığım Türk Adaleti’ne yardımcı olmak.

Gördüğünüz üzere Tayyip sayesinde yargı tamamen tersine döndü: Cinayeti ben örtbas etmeliydim, devletin maaşlı savcıları ve hakimleri cinayetleri ortaya çıkarmalıydı ve yargılamalıydı.

Bir vatandaş olarak bu durum bana acı veriyor.
.
Hakimlerin ve savcıların bana yaptıkları işkence umurumda bile değil. Ben her çileyi çektim. Çekmeye de devam edeceğim.

Tek çekemediğim konu: Haksızlık…
Onuruma dokunuyor. Küfrediyorum…
Muhatap olduğum orospu çocuklarının suratları iyice köseleşmiş olmalı ki, bir hakim, bir savcı olarak işledikleri suçu görmüyorlar, ana avrat küfürlerimi görüyorlar.

Onlara diyorum ki: Allah mısınız ulan şerefsizler?  Kepaze olmak hoşunuza mı gidiyor?
Bir canım var onu mu alacaksınız Tayyip’in köpekleri?
Hadi alın da göreyim…
Alayınızın anasını sikeyim…


CİNAYETLERİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN SUÇ ÖRGÜTÜ KURAN HAKİMLER, SAVCILAR, AVUKATLAR VE DOKTORLAR:

Yargıtay Üyesi Hakim Gökhan Karaburun
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Nadir Serbest
Eskişehir Savcısı Tülay Nermin Atay
Eskişehir Asliye Hukuk Hakimi Ayhan Yılmaz
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Coşkun Mutluer
Eskişehir Ağır Ceza Hakimi Rasim Manav
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Berrin Kanagöl Yeşilyurt
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen
Eskişehir Sulh Hukuk Hakimi Nevin Bal
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Hakkı Aydoğan
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Cemal Gürsel Sarıca
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Metin Kurt
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Erdal Yatmış
Eskişehir İcra Hakimi Derman Cönk
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Murat Karahisar
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Erol Özdemir
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Salih Gündeş
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Bülent Elver
Eskişehir Asliye Hukuk Hakimi Ali Selman Erkuş
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Veli Orbay Özgür
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tekne
Eskişehir Barosu'na kayıtlı Avukat Banu Bazarkaya
Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Muhsin Hatır
Eskişehir Barosuna Kayıtlı Avukat Cemal Okan Yüksel

ÇETENİN DİĞER ÜYELERİ

Dr. Gönül Baylan Kaygısız (Eskişehir Devlet Hst.)
Dr. Bilge Askan Akyüz (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Latif Ruhşat Alpkan (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Niyazi Uygur (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Şeref Özer (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Fatih Öncü (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Cem Tüz (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Nevzat Satmış (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Yalçın Büyük (Adli Tıp Kurumu Başkanı)
Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Belediye Başkanı)
Ali Feyyaz Paksüt (Anayasa Mahkemesi Üyesi)
Serdar Özgüldür (Anayasa Mahkemesi Üyesi)
Eskişehir Adliyesi’nde görevli Adli Tıp Doktoru

Şu garip hale bakınız ki, devletin sorumlu makamlarından bir tanesi bana demiyor ki:
“Kardeşim sen bu şahısları suçluyorsun, hangi cinayeti örtbas ettiler, hangi soygunu örtbas ettiler, hangi uyuşturucu ticaretini örtbas ettiler, hangi sit alanlarını talan ettiler, hangi kaçak villaları inşa ettiler? Hadi ispat et?

Her birine tek tek ihbar ettiğim halde gık’ları çıkmayan bu makamlar kimler?

İHBAR ETTİĞİM AKP’Lİ KATİLLERİN CİNAYETLERİNİ ÖRTBAS EDEN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan Ahmed Davudoğlu
TBMM Başkanı Cemil Çiçek
TBMM Başkanı Bülent Arınç
Adalet Bakanı Sadullah Ergin
Milletvekili Hayati Yazıcı
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin
Milletvekili Hasan Murat Mercan
Milletvekili Cemal Okan Yüksel
Yargıtay dışında beni dinleyen olmadı. Onlar da dilekçelerimi Adalet Bakanlığı’na havale ederek araştırılmasını talep etti. Adalet Bakanlığı da Yargıtay’ın havale ettiği tüm dilekçelerimi yırtıp attı.

Görüldüğü üzere AKP’lilerin yasadışı işleri örtbas ediliyor, bunu bilen AKP’liler daha çok yasadışı iş yapıyorlar.

Eğer devletin ilgili makamları bu yasadışı işleri görmezden gelip beni cezalandırıyorsa, ben de devletin bu makamlarına küfretmeyi, maşa olarak kullandıkları makamları cümle aleme kepaze etmeyi bir görev bilirim.

Eğer ben bu ülkenin bir vatandaşıysam ve yasalara uyup suç işlemiyorsam…
Suç işlemediğim halde nezarethanelerde, cezaevlerinde, tımarhanelerde cezalandırılıyorsam…
Elimden nüfus kağıdım bile alınıp tüm Anayasal haklarımın anası sikiliyorsa…
Ben de kendimde hak görüp bu ilgili makamların anasını sikerim…
Bu kadar basit arkadaşlar…

Beni anlamayan, küfürlerimi görmek istemeyen, tepki veren arkadaşlar lütfen beni listesinden çıkarsın…

Saygılar…


Kenan Akkuş (esrehber)

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsım linç  edilerek AKP kurucusu katiller Ilgaz mafyasını (Şenol Ilgaz, Mustafa Ilgaz, İsmail Ilgaz, Asım Çınar)  ve isimlerini bu sayfalarda defalarca teşhir ettiğim savcıları ve hakimleri yasa dışı işlerden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Eskişehir Savcılarının ve Hakimlerinin karıştığı yasadışı işler:

5 cinayet, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı, banka hortumlama, devleti soyma, özel şirketleri soyma, sit alanlarını yağmalama, tarihi eser kaçakçılığı, çok sayıda sahte ruhsatlı kaçak villa, kara para aklama, tefecilik, darp, gasp...

Kamuoyuna suç duyurusudur...


AKP'LİLERİN CİNAYETLERİNİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN SUÇ ÖRGÜTÜ KURAN HAKİMLER, SAVCILAR, AVUKATLAR VE DOKTORLAR:

Yargıtay Üyesi Hakim Gökhan Karaburun
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Nadir Serbest
Eskişehir Savcısı Tülay Nermin Atay
Eskişehir Asliye Hukuk Hakimi Ayhan Yılmaz
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Coşkun Mutluer
Eskişehir Ağır Ceza Hakimi Rasim Manav
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Berrin Kanagöl Yeşilyurt
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Celalettin Karanfil
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen
Eskişehir Sulh Hukuk Hakimi Nevin Bal
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Hakkı Aydoğan
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Cemal Gürsel Sarıca
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Metin Kurt
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Erdal Yatmış
Eskişehir İcra Hakimi Derman Cönk
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Murat Karahisar
Eskişehir Sulh Ceza Hakimi Erol Özdemir
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Salih Gündeş
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Bülent Elver
Eskişehir Asliye Hukuk Hakimi Ali Selman Erkuş
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip Karayazı
Eskişehir Asliye Ceza Hakimi Veli Orbay Özgür
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tekne
Eskişehir Barosu'na kayıtlı Avukat Banu Bazarkaya
Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Muhsin Hatır
Eskişehir Barosuna Kayıtlı Avukat Cemal Okan Yüksel

ÇETENİN DİĞER ÜYELERİ

Dr. Gönül Baylan Kaygısız (Eskişehir Devlet Hst.)
Dr. Bilge Askan Akyüz (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Latif Ruhşat Alpkan (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Niyazi Uygur (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Şeref Özer (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Fatih Öncü (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Cem Tüz (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Nevzat Satmış (Bakırköy Mazhar Osman Hst.)
Dr. Yalçın Büyük (Adli Tıp Kurumu Başkanı)
Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Belediye Başkanı)
Ali Feyyaz Paksüt (Anayasa Mahkemesi Üyesi)
Serdar Özgüldür (Anayasa Mahkemesi Üyesi)
Eskişehir Adliyesi’nde görevli Adli Tıp Doktoru

Şu garip hale bakınız ki, devletin sorumlu makamlarından bir tanesi bana demiyor ki:
“Kardeşim sen bu şahısları suçluyorsun, hangi cinayeti örtbas ettiler, hangi soygunu örtbas ettiler, hangi uyuşturucu ticaretini örtbas ettiler, hangi sit alanlarını talan ettiler, hangi kaçak villaları inşa ettiler? Hadi ispat et?

Her birine tek tek ihbar ettiğim halde gık’ları çıkmayan bu makamlar kimler?

İHBAR ETTİĞİM AKP’Lİ KATİLLERİN CİNAYETLERİNİ ÖRTBAS EDEN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Ahmed Davudoğlu
TBMM Başkanı Cemil Çiçek
TBMM Başkanı Bülent Arınç
Adalet Bakanı Sadullah Ergin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Milletvekili Hayati Yazıcı
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin
Milletvekili Hasan Murat Mercan
Milletvekili Cemal Okan Yüksel


Yargıtay dışında beni dinleyen olmadı. Onlar da dilekçelerimi Adalet Bakanlığı’na havale ederek araştırılmasını talep etti. Adalet Bakanlığı da Yargıtay’ın havale ettiği tüm dilekçelerimi yırtıp attı.

Görüldüğü üzere AKP’lilerin yasadışı işleri örtbas ediliyor, bunu bilen AKP’liler daha çok yasadışı iş yapıyorlar.

Kamuoyuna ihbardır...

Bu ülkede namuslu, şerefli bir savcı kaldıysa, lütfen bana ulaşsın...
Kenan Akkuş (esrehber)
https://www.facebook.com/kenanakkus26/Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsım linç  edilerek AKP kurucusu katiller Ilgaz mafyasını (Şenol Ilgaz, Mustafa Ilgaz, İsmail Ilgaz, Asım Çınar)  ve isimlerini bu sayfalarda defalarca teşhir ettiğim savcıları ve hakimleri yasa dışı işlerden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Eskişehir Savcılarının ve Hakimlerinin karıştığı yasadışı işler:

5 cinayet, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı, banka hortumlama, devleti soyma, özel şirketleri soyma, sit alanlarını yağmalama, tarihi eser kaçakçılığı, çok sayıda sahte ruhsatlı kaçak villa, kara para aklama, tefecilik, darp, gasp...

Kamuoyuna suç duyurusudur...Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsım linç  edilerek AKP kurucusu katiller Ilgaz mafyasını (Şenol Ilgaz, Mustafa Ilgaz, İsmail Ilgaz, Asım Çınar)  ve isimlerini bu sayfalarda defalarca teşhir ettiğim savcıları ve hakimleri yasa dışı işlerden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Eskişehir Savcılarının ve Hakimlerinin karıştığı yasadışı işler:

5 cinayet, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı, banka hortumlama, devleti soyma, özel şirketleri soyma, sit alanlarını yağmalama, tarihi eser kaçakçılığı, çok sayıda sahte ruhsatlı kaçak villa, kara para aklama, tefecilik, darp, gasp...

Kamuoyuna suç duyurusudur...


Bu ülkede namuslu, şerefli bir savcı kaldıysa, lütfen bana ulaşsın...
Kenan Akkuş (esrehber)

Hiç yorum yok: