TAYYİP'İN PİSLİK ILGAZ MAFYASI

15 Şubat 2015 Pazar

BÜYÜKERŞEN 41’İNCİ DEFA BELGELENMİŞ YOLSUZLUKLARINDAN RÜŞVETLE YIRTTIBÜYÜKERŞEN , ESKİŞEHİR SAVCILARINA VE HAKİMLERİNE RÜŞVET YAĞDIRARAK, 41’İNCİ DEFA RÜŞVETTEN YIRTTI …

               İŞTE BÜYÜKERŞEN'İN RÜŞVETLERİ VE YOLSUZLUKLARI

             AŞAĞIDAKİ YASADIŞI İŞLER, ARAŞTIRILMASI VE GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARZ OLUNUR:        
  
             1). Rektörlük yaptığı Anadolu Üniversitesi'nin inşaat ihalelerini, ihale dahi yapmadan ILGAZ AŞ ortaklarına vermiştir. Karşılığında kızı,  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısındaki  ILGAZ AŞ'ye ait  SHELL PETROL İSTASYONU'na ortak edilmiştir.Müfettişlerce araştırılması...

               2).  Bu üniversitenin adı Osmangazi olmuştur fakat, Rektörlükten ayrılmasına rağmen, Osmangazi Üniversitesi'nin inşaat ihalelerini yine ILGAZ AŞ'ye ihalesiz verilmesini sağlamış, bu hizmeti karşılığında ILGAZ AŞ'den milyonlarca dolar rüşvet almış, bu yasadışı işler senelerce sürmüştür. Müfettişlerce araştırılması...

               3). Büyükerşen, ILGAZ AŞ'ye ait Eskişehir Sümer Mahallesi Kızılyer Mevkii'nde bulunan birinci dereceden korunması gereken 3 bin yıllık sit alanına yapılan kaçak villalara rüşvetler karşılığında ve "tadilat" kılıfı altında "sahte ruhsatlar" düzenlemiş, bu kaçak villalar grubunun kurdelalı açılışını dahi yapmıştır. Oysa bu sit alanı "tarım alanı"dır, imara kapalıdır, temel kazılması ve inşaat yapılması da 2863 sayılı yasamıza göre suçtur.  Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni sit alanları yasamız "Sit alanları, halka açık park ve bahçe olarak düzenlenebilir" derken, söz konusu sit alanında özel villalar ve kapılarında korumalar vardır. Üstelik bu sit alanının tam ortasından geçen Eski Değirmen Yolu umuma açık olduğu belgeli olmasına rağmen, barikatlarla kapatılmıştır ve silahlı eşkiyalar nöbet beklemektedir.  Müfettişlerce araştırılması...

               4). Yılmaz Büyükerşen bir kamu görevlisidir. Yani kamu yararına çalışmak için aday olmuş, Eskişehir halkının yararına hizmet sunmak için Başkan seçilmiştir. Kamu görevlilerinin bir başka şirketlere ortak olması, yöneticilik yapması, başkanlık yapması ve hatta üyelik yapması suçtur. Yılmaz Büyükerşen, rektörlüğü döneminde üniversite bünyesinde bir çok vakıf ve şirket kurdu. Bu vakıf ve şirketlerin birçoklarında başkanlık, üyelik, yöneticilik ve ortaklık yaptı. Bu vakıf ve şirketlerle ilişkisi direkt ya da kızları ve damatları şeklinde devam etmektedir ve Büyükerşen'in cebine milyon dolarlar akmaktadır. İşte bu vakıf ve şirketler:  "Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, Endüstriyel Kalkınma Vakfı, Eskişehir Öğretim Vakfı, İçem İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı, Güçlendirme Vakfı, Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı,Etam Eğitim ve Tanıtım Müşavirlik Hizmetleri AŞ, Genpa Gıda ve Baskı Malzemeleri Genel Pazarlama ve Dağıtım Sanayi ve Tic. AŞ, Tuna Turistik Tesisleri, Arom Araştırma Organizasyon Pazarlama Müşavirlik Hizmetleri, Pak Temizlik İşleri Sanayi ve Tic. AŞ,Stüdyo Sistem Dizayn Ltd... Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

              5). Büyükerşen "Danışmanlık ihalesini" usulsüz yaptı ve 1 milyon 260 bin YTL (Eski paramızla 1 trilyondan fazla) kamuyu zarara uğrattı: 5393, 5018 ve 4734 sayılı yasalar uyarınca Belediye Başkanlarının ihale yapma yetkileri ellerinden alınıp, bu yetki memur olan birim amirlerine verildi. Bu değişikliğin amacı, siyasi bir kişi olan belediye başkanının ihale  yaparken memurları baskı altına almamasıydı. Böylelikle kamu yararına ihale yapılması sağlanacaktı. Ancak... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanlık ihalesi'ni, Fen İşleri Daire Başkanı vermesi gerekirken, ihaleyi bizzat Yılmaz Büyükerşen yaptı.  Üstelik ihaleden sonra, ihale verilen firma lehine şartname değitirildi.  Bu İhale  "çok yüksek fiyat verene" Yüksel Proje isimli firmaya verildi. Oysa bu ihaleye teklif veren firmalardan biri 1 trilyon 260 milyar TL  daha az teklif vermişti. Büyükerşen, neden Yüksel Proje isimli firmayı kayırdı? Üstelik bu firmanın belgeleri yasalara uygun değildi. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

             6). Büyükerşen'in beton yolsuzlukları: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan çok sayıda büyük inşaatlarda kullanılan hazır beton, piyasa fiyatının tam üç katı ödenerek satın alındı. Belediyenin kasasından çıkan  her kuruşun üçte biri  beton olarak ödenirken, üçte biri firma sahibinin cebine haksız kazanç olarak girdi, kalan üçte birlik kısım da Büyükerşen'in cebine rüşvet olarak girdi.  Yani Büyükerşen, beton firmalarıyla anlaşarak Belediyeyi soydu, firma sahipleriyle bölüştü. Bu nasıl oldu: Büyükşehir Belediyesi'nin metreküpüne 204 YTL ödeyerek aldığı hazır beton, Eskişehir'in tanınmış büyük beton şirketlerinde 60 YTL'dir ve belgelidir. Oysa Büyükerşen ve anlaştığı karanlık şirketler, faturaları şişirerek 204 YTL göstermiştir, kamu yararına çalışması gereken bu adam kamuyu trilyonlarca zarara uğratmıştır. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                  7).  Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi'nin reklam işlerini yapan  Gerbay Elektronik Reklam Ltd Şti'nin  ortağıdır ve bu ortaklık  hissesi yüzde 60'tır.Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                8). Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir'deki tüm havuz, heykel, kent mobilyaları, aydınlatma projeleri, inşaat işleri, park ve bahçe düzenlemeleri,  dekorasyon ve restorasyon işlerini ART MEKAN Ltd. Şti. yapmaktadır.  Yılmaz Büyükerşen bu şirkete (dolaylı) ortaktır. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                    9).  Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı işlerini ESKAY Yapı isminde bir şirket üstlenmiştir. Büyükerşen bu şirkete (dolaylı) ortaktır. Bu şirketin ortakları Nesrullah Mermer (Büyükerşen adına ortaktır) ve  Yasemin Tuna... (Yasemin Tuna Büyükerşen'in damadının kızkardeşi).

                    10). Yılmaz Büyükerşen, Belediye'nin parasını akla hayale gelmeyecek şekilde çarçur ederken, kendini ve ortaklarını da on köşe döndürmüştür. İşte bunlardan biri de "korsan gemisi"dir. Bir buçuk trilyona mal olan "korsan gemisi"nin tepesine Türk bayrağı asılmıştır. Bir korsan gemisinde Türk bayrağının ne işi vardır? Bu gemiyi inşaa eden MİMA İnşaat'ın ortakları Mesut Mermer (Nesrullah Mermer'in kardeşi) ve Şenay Mermer,  (dolaylı) ortaklarından biri de Büyükerşen'dir. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                     11). Yılmaz Büyükerşen, ortak olduğu bir çok şirketlerde Nesrullah Mermerisminde bir şahısı kullanmaktadır. Bu şahısın Belediye içinde işçi olduğu tahmin edilmektedir. Bu şahsısın şirket sahibi kardeşi Mesut Mermer ile de ortaklık ilişkileri vardır ve ancak defterler karıştırılırsa ortaya çıkar. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                    12). Yeminli Mali Müşavirlik: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan şirketleri işte bu şirket denetliyor.  Büyükerşen,  1998-2004 yılları arasında bu şirketin ortağıydı. Hissesini 2004 senesinde Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi  Prof. Dr. Aykut Hekman'a devretti. Ancak başka bir isimle  (dolaylı olarak)  yine bu şirkete ortak olduğu biliniyor. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                     13). ART MEKAN: Ortakları Nesrullah Mermer, Hatice Tül Kübra Uzel. Yılmaz Büyükerşen'in kızı Burcu Tuna, 2000 yılına kadar bu şirketin yüzde 35 ortağıydı. 2000 senesinde hissesini devretti. Ancak Büyükerşen'in ortaklığı Nesrullah Mermer adıyla (dolaylı olarak) devam ediyor. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                     14). GÜÇLÜ İNŞAAT: Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon Euro'luk  alt yapı ve kanalizasyon işi yaptı. Ortakları arasında Mustafa İşçibaşı var ve bu şahıs Büyükerşen'in damadı. Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                   15). GERBAY ELEKTRONİK: Ortakları: Yılmaz Büyükerşen yüzde 60, Nesrullah Mermer yüzde 6... Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                  16).  MUSTAFA İŞÇİBAŞI: Büyükerşen'in kızı Yaprak'ın kocasıdır. Büyük inşaat şirketlerine, Yılmaz Büyükerşen'in sermaye akıtmasıyla ortak olmuştur. Ortak olduğu şirketler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden büyük çapta işler almaktadır. Güçlü İnşaat şirketindeki hissesi yüzde 19'dur fakat ceplerine akıtılan miktar ortaklığının çok üstündedir.  Sayıştay Müfettişlerince araştırılması...

                   17). YAVUZ TUNA: Büyükerşen'in kızı Burcu'nun kocasıdır. Gerbay Reklam'ın kurucusu ve ortağıdır. Ortaklık hissesini Büyükerşen'e  devretmiştir. Bu devir işleminden sonra  ticari faaliyetlerine son vermiş ve Ergenekoncular arasıda aktif görev üstlenmiştirBüyükerşen’in emriyle Eskişehir’deki tüm trafik lambalarının boyalı ve temiz demir direkleri sökülerek, yerine galvaniz direkler yerleştirildi.
Bu direkleri üreten firma kimin dersiniz?
Sevgili rüşvetçimiz Büyükerşen’in…

Kalabak suyu dağıtan kamyonların üzerindeki dekorasyonu (zorunlu) düzenleyen tek firma kimin dersiniz?
Sevgili rüşvetçimiz Büyükerşen’in…

Sarar Tekstil’in sahibi Cemalettin Sarar’dan yediği rüşvetlere bu sayfada yer vermedim. 
BÜYÜKERŞEN NAMUSLU VE ŞEREFLİ BİR ADAM OLSAYDI, İŞTE BU SORULARIMA CEVAP VERİRDİ:

            YILMAZ BÜYÜKERŞEN BU SORULARA CEVAP VERMELİ

1). Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bilboardları kim tarafından işletiliyor?
2). Bilboardların işletimi ihale ile mi, yoksa ihalesiz mi veriliyor?
3). Bilboardlara asılan reklamların bedeli birebir tahsil ediliyor mu?
4). Büyükşehir Gelirler Müdürlüğü bu işi takip ediyor mu?
5). Pusula Medya kimdir?
6). Pusula Medya’nın sahibi Özgür Fethi Demirtaş mı?
7). PKK’lı Selahattin Demirtaş ile Pusula Medya sahibinin akrabalığı var mı?
8). Foto Özgür ile Pusula Medya aynı firma mı?
9). İhalesiz verdiğin bu işte senin payın ne kadar?
10). Bilboardlardan elde edilen gelir nereye gidiyor?

FAKAT CEVAP VEREMEDİ…
PİS MORUK BÜYÜKERŞEN, DÜBÜR KANSERİYLE VE RÜŞVET İŞLERİYLE HAYATINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR…

Eskişehir’in rüşvetçi savcı ve hakimleri, belgelenmiş rüşvet işlerini örtbas ediyor…
Belgeleri yok ediyor…
Büyükerşen’den eşek yükü rüşvet alarak ihya oluyorlar…
ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN…
Büyükerşen gibi göt kanseri olasıcalar… Kan sıçasıca pislikler…


Kenan Akkuş


Eskişehir Halkına duyurudur: Sakarya gazetesi Büyükerşen'in işbirlikçisidir... Beni ve mücadelemi en iyi bilen Sakarya gazetesi, Büyükerşen'in avukatı Cemal Okan Yüksel'le bir olup bana iftira atıyorlar ve bunu birinci sayfada yayınlıyorlar. Anasını siktiğim orospu çocukları. Yazı işleri Müdürü Hakkı Sağlam ve Büyükerşen'in avukatı... Başsayfada benim fotoğrafım ve altında kocaman başlık: "Ilgazlar'ı soyan hırsız Kenan, Eskişehir Başsavcısını tehdit etti..." Anasını siktiğim Hakkı'sı... Her şeyi biliyor, Büyükerşen'i ve Ilgazlar'ı korumak adına bana iftira atıyordu... Bu mu yerel basın? Götüne koyduğum İbneleri... Gazeteye giderek Hakkı Sağlam'a ağzıma geleni söyledim. Kanını siktiğim piçi... Üstün Ünügür'e mektup yazdım: Sizin basın ahlakınız ve haber namusunuz bu mu? Şerefsiz köpekler? Yiyin Büyükerşen'in bokunu... Afiyet olsun... Bunun hesabını soracağım günler, gırtlağınıza basacağım günler gelecek... Orospu çocukları...

Kamuoyuna duyurudur: Her ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, belgelediğim doğrulardan asla şaşmayacağım. Büyükerşen'i ben de severdim. Fakat Ilgazlarla olan yasadışı işlerine şahit olduktan sonra bunları kapatmamı isteyen kim olursa olsunbeni defterinden silsin. Çünkü kaybeden benim şehrim, Eskişehir'im... Buna asla müsade eetmeyeceğim. 10 senedir tek başıma karşılarına dikilip mücadele ettiğim gibi... Eğer bu pislik işleri örtbas etseydim, şimdi bu ülkenin en zenginlerinden biri olurdum. Susmam karşılığında önüme koyulan paraları kim biliyor? Hiç kimse... Sorun bakalım bana iftiralar atarak cezaevlerine gezdiren orospu çocuğu savcılara... Yukarıda isimlerini sıraladım... Benim hiç bir banka hesabım var mı? Benim altımda arabam var mı? Evim var mı? Arsam, bahçem? Hiç bir zaman paranın esiri olmadım. Aileme ve çocuklarıma bakmayı de bildim. Arslan gibi 4 evlat yetiştirdim... Pisliklere bulaşmadan... Yaptığım her şey Eskişehir içinde... Eskişehirlilerin bana küfretmelerine de alıştım zaten... Umurumda değil. Benim derdim kandırılmış seçmenle değil. Benim derdim götü kanserli şerefsiz Tayyiple ve Eskişehir'in anasını belleyen Büyükerşen itiyle... İkisinin de anasını sikeyim...

Kenan Akkuş


Hiç yorum yok: